Koiran tai kissan suun ja hampaiden kunto vaikuttaa koko kehon ja elimistön yleisterveydentilaan. Hereillä tehtävä hammastarkastus on hyvin pintapuolinen ja hoitoa vaativat hammasongelmat jäävät usein havaitsematta. Viimeistään siinä vaiheessa, kun hampaissa havaitaan hammaskiven kertymistä ja koiran tai kissan hengitys haisee, on hammashoito aiheellinen.

Erityisesti kääpiörotuiset koirat ovat alttiita parodontiitille eli hampaan kiinnityskudostulehdukselle, joten säännölliset hammashoidot on syytä aloittaa jo nuorella iällä. Parhaimmillaan hammashoito on osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tärkeä osa ennaltaehkäisevää hoitoa on myös hampaiden kotihoito.

Kissan ja koiran hammashoito, enemmän kuin hammaskivenpoisto?

Tavallisin hampaisiin ja suuhun liittyvä hoitokäynti eläinlääkärillä on hammaskiven poisto. Hammaskivenpoiston yhteydessä tehdään hammastarkastus ja täydennetään tarkastusta ottamalla hammasröntgenkuvat. Hammastarkastuksen ja -röntgenkuvauksen perusteella tehdään hoitosuunnitelma, eli arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve. Usein tämä tarkoittaa huonokuntoisten hampaiden poistoja.

Hammashoidot tehdään yleisanestesiassa ja potilas intuboituna eli henkitorvessa on hengitysputki, jolloin hengitystiet pystytään suojamaan mm. likaiselta vedeltä. Hammaspotilaina on usein vanhoja kissoja ja koiria, joilla saattaa olla jokin perussairaus kuten sydämen vajaatoiminta. Anestesia suunnitellaan yksilöllisesti mahdolliset perussairaudet huomioiden. Anestesiaa valvoo toimenpiteen ajan ammattitaitoinen hoitaja ja lisäapuna käytetään anestesiavalvontalaitteita.

Hammasröntgenkuvaus

Hammasröntgenkuvaus kuuluu olennaisena osana hammastarkastukseen. Ilman hammasröntgenlaitteistoa hammassairauksien diagnosointi ja hoitaminen on hyvin pinnallista, koska paljon hoitoa vaativiakin muutoksia jää löytymättä. Röntgenkuvauksen avulla voidaan siis havaita vaivat, jotka eivät näy päälle päin. Tällaisia ovat muun muassa hammasjuuripaiseet, juurimurtumat tai kissojen hammassyöpymämuutokset.

Meiltä löytyy tarvittava välineistö ja osaaminen asianmukaisten hammasröntgentutkimusten tekemiseen. Asiakas saa halutessaan lemmikkinsä hammasröntgenkuvat itselleen sähköpostitse.

Hampaiden poistot

Hammastarkastuksen ja röntgenkuvien perusteella voidaan toisinaan päätyä siihen ratkaisuun, että kissalta tai koiralta täytyy poistaa hampaita. Yleisimmin syy hampaanpoistolle liittyy pitkälle edenneeseen kiinnityskudostulehdukseen tai hammasmurtumaan. Monijuuriset hampaat sekä kulmahampaat poistetaan yleensä aina kirurgisesti. Omistaja saa toimenpiteen jälkeen kotiin mukaan selkeät kotihoito-ohjeet.

Maitohampaiden poistot

Maitohampaiden irtoamisen viivästyminen voi aiheuttaa pysyvien hampaiden virheasennon ja altistaa ahtaasti sijoittuneet hampaat kiinnityskudostulehdukselle. Purentavirheen takia maitohampaita (yleensä maitokulmahampaita) joudutaan joskus poistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Maitohampaan katkeminen on toinen tavallinen syy maitohampaan poistoon.  Maitohampaiden poistot tehdään turvallisesti yleisanestesiassa ja hampaat röntgenkuvataan ennen poistamista, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman turvallinen poistotekniikka.

Hampaiden paikkaaminen tai pinnoittaminen

Joissakin tapauksissa murtunut hammas on mahdollista suojata paikkaamalla tai pinnoittamalla, mikäli hampaan ydinkanava ei ole paljastunut. Myös karieksen eli reikiintymisen aiheuttamat vauriot on mahdollista paikata mikäli reikä havaitaan riittävän ajoissa. Kariesta esiintyy silloin tällöin koirilla, kissoilla sitä ei ole todettu.

Purentavirheet

Purentavirheet pyritään havaitsemaan jo pentuajan tarkastuksissa. Purentavirheitä on erilaisia ja hyvin eriasteisia. Joskus riittää seuranta ja kotihoito-ohjeet, joskus vaaditaan järeämpiä toimenpiteitä kuten oikomista tai hampaanpoistoja. Purentavirheisiin on tärkeää puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Purentavirheen vakavuusaste ja hoitotarve arvioidaan eläinlääkärikäynnillä